Сайнап-Хазрет Султан

Астана, Казакстан

акысыз
взрослый билет
акысыз
детский билет
3 0 отзывов
Баяндоо
Сунушу боюнча Елбасы Нурсултана Назарбаевди болду районунун "Хазрет Султан", - деп билдирет "Святейший Султан". Белгилүү болгондой, "Хазрет Султан" — бири эпитетов суфийского шейха Ходжи Ахмеда Ясави, автордун "Диван-и Хикмет", бирөөнүн мавзолей турат Туркестане.
Мүнөздөмөлөр Кошуу мүнөздөмө
Здесь пока нет ни одного отзыва...